CMC ZAWIERCIE Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82
42-400 Zawiercie


LOTOS Paliwa Sp. z o.o.


KOPALNIA WAPIENIA "MORAWICA" S.A.
ul. Górnicza 42
26-026 Morawica k/Kielc


ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o.
ul. Ujastek 1
30-969 Kraków